Natálie Tothová

- Narozena 12.12. v roce Draka, indigová žena

- Terapeutka projektu Spokojená žena, terapie hrou

- Moje práce = poslání a radost

 

Asi jako většina lidí, kteří si prošli peklem, věřím na existenci něčeho Vyššího. Jsem přesvědčena, že všichni spadáme pod zákon reinkarnace, věřím na Plán Duše, znám Vesmírné zákony, vzpomínám si na své minulé životy v Atlantídě, v Tibetu a v Egyptě,...  vím, odkud pocházím a co je mým úkolem zde.  Nepatřím k žádnému náboženskému směru. Mými Mistry jsou Šrí Swami Visvananda, a další moudré bytosti, jako je paní Ernestýna Velechovská, Dr.Levry, a můj muž Martin. 

Mým oborem je alternativní psychoterapie pro skupiny. Kromě toho také vypracovávám psychologické testy, které jsou v online podobě. Dále poskytuji poradenství pro širokou veřejnost, natáčím videa a provázím skupiny posvátnými Rituály- na podzim. 

Mé první video najdete zde: www.youtube.com/watch?v=hB1WjQnCNEc

Každá terapie v mém programu je jiná, a i kdybyste si prošli jednou terapií 100x, pokaždé se vám vyplaví něco jiného a objeví se nové "aha". Je to logické. Člověk si vždy vezme z terapií jen tolik, kolik unese. Velkou roli v tom hraje úroveň našeho vědomí a schopnost se otevřít ke spolupráci. 

Jelikož se často jedná o velmi smutné příběhy různých lidí s hlubokými traumaty, rozhodla jsem se na tématech pracovat jemně, s respektem, ale zároveň také s humorem, formou her, různých zadáních a úkolů. Tím vznikla Terapie hrou, která chytne každého, jak ženy, tak i muže. Tento projekt stojí na 5ti klíčových terapiích, více o nich v levém sloupečku na hlavní stránce ( POPIS TERAPIÍ pro nováčky). Na terapie se sjíždí lidé z celého světa, vzdálenost tedy nehraje roli. 

Jako nejzásadnější terapii pro společnost považuji terapii Pevný emocionální základ, kde se zpracovává zranění z období prenatálního věku, porodu a krátce po něm. Tuto konkrétní terapii vám doporučuji absolvovat vícekrát, třeba každý rok 1x. V tomto období vzniklo nejvíce zranění a traumat a ta mají velký vliv na naši každodennost, vztahy a seberealizaci. Často se v tomto období, následkem šoku, také odštěpí Duše a vznikají různé formy psychických problémů, neplodnost a nebo fobie. Od této terapie se odvíjí další 4 terapie a společně tak vytváří stabilní základovou desku pro nádstavbové programy, viz. VELKÉ AKCE.

 
Jelikož je teorie všude dost a teoretiků je plný svět, rozhodla jsem se zájemce naučit praktické techniky, jak si umět doma pomoci sám... Důvod, proč je o terapie hrou a doplňkové tréningy takový zájem je ten, že pracujeme na posílení JÁ JSEM a objevení své vnitřní síly. Proč je to důležité? Protože silný a vyladěný člověk se nedá lehce zmanipulovat ani ovládnout. Abychom mohli být silní a vyladění, musíme si nejprve zpracovat to, co nás drží v bolesti a ve strachu. Jdu jemně proti komunitám a stádovosti.
 
Objednejte se emailem, prosím: spokojena.zena@gmail.com
- Bude mne zajímat téma, které vás přivádí + váš Záměr
- Jak jste na sobě doposud pracoval/a
Stačí mi 3-5 vět, na slohové práce nemám energetickou ani časovou kapacitu. Děkuji za pochopení.
 
 

I přesto, že jsem nyní v pozici terapeuta, moje práce na sobě a mých tématech není u konce. Věřím totiž, že jsou to právě lektoři a terapeuti, kdo by se měli posouvat i v průběhu jejich praxe a kdo si myslí, že už nemusí, ten to potřebuje nejvíce, přátelé.

Nejsem však zastáncem certifikátů ani diplomů. V konečném důsledku jsou totiž certifikáty a diplomy jen výživa pro naše ego, z pohledu Vesmíru jsou naše papíry úsměvné. Terapeutem se člověk rodí, nevystudovává. 

Na mých terapiích se na místo objímání se klaníme, viz. políčko v levém sloupci na hlavní stránce "PROPAGUJI Ne-objímání"

Mými klienty jsou- psychiatři, psychologové, lékaři, právníci. Dále také lidé z armády, z herectví a zdravotníci. Maminky na mateřské, nezaměstnaní a studenti. Bez ohledu na dosažené vzdělání a postavení jsou si na mých terapiích všichni rovni a nikdy nikoho neoslovuji titulem...

 

Pořádám pro vás:

  • - Skupinové celodenní terapie hrou (8- 10h) v Praze, v Brně a ve Zlíně
  •   dále pak nabízím online psané konzultace na facebooku, 40- 60min, cena 216kč 
  • -  nově také sebe-poznávají psychologické online Testy (na hlavní stránce) 
  •    Dny Rituálů na podzim 
 
 *  Závěrem.... Je nutné si uvědomit, že problémy, které řešíme, vznikají dlouhodobě, přátelé. Jedna terapie vás sice velmi posune, ale život vám nevyřeší. Pokud jste se rozhodli pro systematickou práci na sobě, připravte se na to, že to chvíli potrvá a nebude to snadné. Možná budete mít pár týdnů nebo měsíců náročných, ale mohu vás ujistit, přátelé, že výsledky vaší práce budou znát na všech úrovních a ve všech oblastech, a pak pochopíte svou investici... Možná vás budou zajímat příběhy absolventů terapií. Najdete v sekci: Vaše příběhy.
 
 
Motto: Když jsem to dokázala já, tak vy taky.
 
Přeji vám krásný a inspirativní čas, těším se osobně, NATÁLIE TOTHOVÁ